Czy Sanprobi IBS jest idealnym probiotykiem w zespole jelita drażliwego?

Dlaczego tak trudno znaleźć dobry probiotyk?

Ile osób przetestowało na sobie wyżej wymieniony probiotyk i zniechęcona brakiem widocznych efektów porzuciła probiotykoterapię?

Sama znam wiele takich  przypadków, niestety osoby  zniechęcają się do suplementacji jednym probiotykiem, porzucają kolejne próby z wykorzystaniem innych preparatów.

Temat mikrobioty jelitowej w zespole jelita drażliwego jest bardzo złożony. Ostatnie badania pokazują, że za objawy IBS-u odpowiada obniżona ilość jak i  różnorodność bakterii, a nie brak jednego wyselekcjonowanego  szczepu bakteryjnego, jak w przypadku probiotyku Sanprobi IBS. 

Mowa tutaj o szczepie bakteryjnym  Lactobacillus plantarum 299v, który odgrywa ważną  rolę w łagodzeniu objawów zespołu jelita drażliwego, jednak w pojedynkę niestety nie za wiele zdziała.

Probiotykoterapia celowana czym jest i jak ją odpowiednio dobrać?

Dobór właściwego probiotyku dla osoby z IBS-em przypomina trochę szukanie odpowiedniego klucza do zamku. Każdy z nas ma unikalną mikroflorę jelitową, która kształtuje się pod wpływem różnych czynników środowiskowych.
Zatem oczekiwanie, że jeden probiotyk przyniesie ulgę każdej osobie z IBS-em jest trochę tak jak wierzenie, że istnieje jeden lek na wszystkie dolegliwości.
Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest włączenie probiotykoterapii celowanej, którą możemy ustalić na kilka możliwych sposobów.

  1. Badanie mikroflory jelitowej pod kątem ilościowym i jakościowym

 Pozwala na ocenę jakich bakterii mamy za mało lub za dużo i doborze takich szczepów bakteryjnych, które na zasadzie konkurencji o niszę, rozumianą jako dostęp do odpowiedniego miejsca i jedzenia będą wypierały „problematyczne bakterie”

2. Oceny stresorów lub czynników, które mają wpływ na dziesiątkowanie populacji „dobrych bakterii”

Przyczyniają się one do zaostrzenia objawów IBS-u. Myślę, że jest to również świetny element profilaktyki, zwłaszcza jeśli wiemy, że przed nami stresujący tydzień w pracy, konieczna antybiotykoterapia albo zbliżający się wyjazd, gdzie przestrzeganie diety będzie problematyczne.

 3. Weryfikacja dominujących objawów

Okazuje się, że niektóre dolegliwości skorelowane są typowymi modelami zaburzeń mikroflory jelitowej. Przywracanie równowagi prowadzi do zmniejszenia lub całkowitego zlikwidowania objawów zespołu jelita drażliwego.

Stres – jak dobrać odpowiedni probiotyk?

Stres ma  dualistyczny charakter w zespole jelita drażliwego. Z jednej strony jest czynnikiem inicjującym rozwój IBS-u, z drugiej wpływa na zaostrzenie jego objawów oraz pogarsza przebieg samej choroby. Okazuje się, że mikroflora jelitowa ma kluczowy wpływ na modulowanie osi podwzgórze- przysadka nadnercza i kontroluje ilość wydzielanego hormonu stresu- kortyzolu.

Pod wpływem przewlekłego stresu pacjenci z IBS-em doświadczają:

↑ Enteriobacteriacea: bakterii posiadających zdolność fermentacji laktozy(stąd gazy i biegunka po spożyciu mleka), produkcji siarkowodoru oraz zmniejszenie dostępności tryptofanu dla szlaku serotoninowego- co może być przyczyną depresji.

↓  Lactobacillus– korzystnych szczepów bakteryjnych, które zapobiegają rozwojowi patogennej flory oraz korzystnie modulują układ odpornościowy gospodarza.

Jaki szczep bakteryjny może pomóc w łagodzeniu negatywnych skutków stresu?

– Bifidobacterium infantis, jako modulator osi podwzgórze- przysadka nadnercza (HPA).

– Lactobacillus rhamnosus – zmniejsza wydzielanie kortyzolu, w odpowiedzi na bodziec stresowy

– VSL# 3 (mieszanina szczepów bakteryjnych)- łagodzący niekorzystne zmiany w objętości części mózgu odpowiedzialnego za funkcje poznawcze- hipokampu, będący wynikiem przewlekłego narażenia na stres. Mechanizm działania opiera się na zwiększeniu BDNF- neurotroficznego  czynnika pochodzenia mózgowego, odpowiedzialnego za neurogenezę.

Ciekawych odkryć dostarczyły badania na gryzoniach, które pokazały, że wywołane stresem zmiany w mikroflorze jelitowej u szczurzej matki zostały przeniesione na jej potomstwo. Wnioski płynące z tych badań mogą sugerować potencjalny wpływ stresu prenatalnego jak również poporodowego u matki na rozwój  zaburzeń mikrobioty jelitowej u potomstwa, co prawdopodobnie stanowi podłoże IBS-u.

Leczenie antybiotykami- jak dobrać odpowiedni probiotyk?

Antybiotyki bardzo poważnie ingerują w mikroflorę jelitową. Istnieją badania potwierdzające dodatnią korelację pomiędzy częstym stosowaniem antybiotyków w dzieciństwie, a rozwojem IBS-u w życiu dorosłym, co powino być czerwoną lampką alarmową dla wszystkich lekarzy, którzy podają antybiotyk bez wcześniejszej weryfikacji podłoża infekcji. Podczas stosowania antybiotyków bardzo ważny jest schemat postępowania

  • Do antybiotyku podajemy preparat zawierający drożdżaka Saccharomyces boulardii (Enterol)
  • Po zakończeniu antybiotykoterapii wybieramy jeden z preparatów wieloszczepowych (tabelka na samym końcu), który ma najbardziej zróżnicowany skład. Ma to na celu jak najszybsze odtworzenie mikrośrodowiska w jelitach sprzed wdrożeniem antybiotyku.

Zwiększona wrażliwość trzewna czyli nasilone dolegliwości bólowe w przebiegu IBS-u- jakim probiotykiem zminimalizować objawy?

Przerost niektórych bakterii powoduje produkcję różnych związków, które oddziaływają na receptory bólowe w jelicie i prowadzą do nasilenia dolegliwości związanych z IBS-em. Należą do nich już wcześniej wspomniane bakterie z rodzaju Enteriobacteriacea oraz bakterie redukujące związki siarki. Te ostatnie produkują siarkowodór, który w największym stopniu wpływa na odczuwalny dyskomfort i nasila dolegliwości bólowe

Jaki szczep bakteryjny może pomóc w łagodzeniu nadwrażliwości trzewnej?

Lactobacillus reuterii

– Bakterie z rodzaju Bifidobacterium

Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego- jak dobrać odpowiedni probiotyk?

Problemy z biegunką lub zaparciem są bardzo częstym objawem zespołu jelita drażliwego. Jak się okazuje i w tej kwestii bardzo dużą rolę odgrywa prawidłowo ukształtowana mikroflora jelitowa. Przerost lub niedobór bakterii może przyczyniać się do zmian w częstotliwości jak również konsystencji stolca.

W przypadku postaci biegunkowej obserwuje się przerost bakterii ProteobacteriaFirmicutes oraz obniżona ilość Bifidobacterium.

Szczepy bakteryjne, które są pomocne w walce biegunkami to:

Saccharomyces boulardii oraz mieszanka szczepów Lactobacillus acidophilusLactobacillus plantarumLactobacillus rhamnosusBifidobacterium breveBifidobacterium lactisBifidobacterium longum, and Streptococcus thermophilus

W przypadku zaparć obserwowany jest przerost bakterii z rodziny Veillonellain

Szczepy bakteryjne, które sprawdza się w przypadku zaparć to

Bifidobacterium lactis HNo19 Bacillus subtilis and Streptococcus faecium, Lactobacillus reuterii

Rozszczelniona bariera jelitowa- jak dobrać odpowiedni probiotyk?

Prawidłowa mikroflora jelitowa jest warunkiem szczelnej bariery jelitowej. Swoją funkcję sprawuje poprzez pośredni wpływ na funkcjonowanie specjalnych białek okludyn odpowiedzialnych za połączenia ścisłe w jelitach, które zapewniają integralność komórek nabłonka jelitowego. Bariera jelitowa jest niezwykle ważnym elementem zdrowych jelit ale na skutek różnych czynników zostaje naruszona. Dzieje się to za sprawą zażywanych leków, szczególnie antybiotyków, zbyt intensywnej aktywności fizycznej, infekcjom jelitowym, itp.

Szczepy bakteryjne, które pozwalają utrzymywać szczelność bariery jelitowej

– Lactobacillus rhamnosus GG

–  Bifidobacterium brave

 Problemy alergiczne oraz nietolerancje- jak dobrać odpowiedni probiotyk?

Dosyć powszechnym problemem pacjentów z IBS-em są reakcje alergiczne lub przewlekła aktywacja stanu zapalnego w jelitach, która może być również skutkiem toczącego się procesu alergicznego. Prawidłowa mikroflora jelitowa pozwoli na zrównoważenie cytokin prozapalnych z przeciwzapalnymi, a co za tym idzie wygaszenie odpowiedzi zapalnej. Ma to kluczowe znaczenie w łagodzeniu dolegliwości zespołu jelita drażliwego.

W tym wypadku warto zwrócić uwagę na szczepy bakteryjne:

– Bifidobacterium infantis

-Bifidobacterium longum

-Bifidobacterium bifidum

-Streptococcus termophillus

-Lactobacillus bulgaricus

Lista polecanych preparatów probiotycznych z dokładnym opisem zawartych szczepów bakteryjnych

Poniżej została zamieszczona tabelka z dokładnym opisem preparatów pro biotycznych na rynku wraz ze szczepami bakteryjnymi które zawierają w składzie.

Nazwa handlowa preparatu
Szczepy bakteryjne

Sanprobi IBS
Lactobacillus plantarum 299V

Lactibiane Tolerancja

Bifidobacterium lactis LA 303
Lactobacillus acidophilus LA 201
Lactobacillus plantarum LA 301
Lactobacillus salivarus LA 302
Bifidobacterium lactis LA 304

Lactibiane Wzorcowy

Bifidobacterium longum LA 101
Lactobacillus helvetius LA 102
Lactococcuss lactis LA 103
Streptococcus thermophilus LA104
Probiotic Shield
Bacillus coagulants MTCC5856
Lacium forte
Saccharomyces  boulardii
Bifidobacterium breve BR03
Lactobacillus plantarum LP01
Vivomixx (VSL#3)
Streptococcus thermophilus DSM24731,
Bifidobacterium longum DSM24736,
Bifidobacterium breve DSM24732,
 Bifidobacterium infantis DSM24737,
Lactobacillus acidophilus DSM24735,
Lactobacillus plantarum DSM24730,
Lactobacillus paracasei DSM2473
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus DSM24734
Sanprobi Enteric

Lactococcus lactis Rosell 1058
Lactobacillus casei Rosell 2115
Lactobacillus Helvetius Rosell 52
Bifidobacterium bifidum Rosell 71
BioGaia
Lactobacillus reuteri Protectis DSM  17938
Sanprobi Barrier
Bifidobacterium lactis W52
Lactobacillus brevis W63
Lactobacillus casei W56
 Lactococcus lactis W19
Lactococcus lactis W58
Lactobacillus acidophilus W37
Bifidobacterium bifidum W23
 Lactobacillus salivarius W24
Sanprobi Superformuła
 
 
 
 
 
 

Bifidobacterium lactis W51
Bifidobacterium lactis W5
Lactobacillus acidophilus W22
Lactobacillus casei W20
Lactobacillus plantarum W21
Lactobacillus salivarius W24
Lactococcus lactis W19
Sanprobi Stress
Lactobacillus helveticus Rosell – 52
Bifidobacterium longum Rosell- 175

Epic Pro

Lactobacillus acidophilus La-14
Bifidobacterium lactis BI-04
 Bifidobacterium lactis BI-07
Lactobacillus acidophilus DDS1-25
Lactobacillus casei Lc-11
 Lactobacillus paracasei Lpc-37
Lactobacillus plantarum Lp-115
Lactobacillus rhamnosus Lr-32
 Lactobacillus salivarius Ls-33
 Lactobacillus lactis Ll-23
Streptococcus thermophilus St-21
Lactobacillus gasseri Lg-36
 Bifidobacterium infantis
 Lactobacillus helveticus Rossel-52
Lactobacillus helveticus,
 Lactobacillus fermentum
Bifidobacterium animalis
 Kyo-Dophilus (mieszanka L.gasseri, B.longum, B.bifidum),
Lactobacillus reuteri
Saccharomyces boulardii
Lactobacillus bulgaricus Lb-87 0,5 miliarda cfu, Lactobacillus brevis Lbr-35
Bifidobacterium bifidum Bb-06
Bifidobacterium breve Bb
Bifidobacterium longum

Piśmiennictwo:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734998/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27881403

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26662472

https://www.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpgi.00338.2016

Hakuj dalej:

Oceń wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także
Mikroflora jelitowa, czyli jak bakterie i grzyby mogą modulować zachowanie dzieci z autyzmem?

Mikroflora jelitowa, czyli jak bakterie i grzyby mogą modulować zachowanie dzieci z autyzmem?

Czym jest mikroflora jelitowa oraz w jaki sposób zachodzi komunikacja na osi mózg- jelito? Mikroflora jest brakującym elementem układanki w funkcjonowaniu osi mózg- jelito. Jej obecność zawiaduje najważniejszymi procesami zachodzącymi zarówno w układzie pokarmowym jaki i nerwowym.

Dowiedz się więcej
Poinfekcyjny IBS

Poinfekcyjny IBS

Dotychczas wyróżnialiśmy trzy postaci zespołu jelita drażliwego: biegunkową, zaparciową oraz mieszaną, jednak coraz częściej postuluje się o wyodrębnienie nowej formy związanej z jego patofizjologią, mianowicie poinfekcyjny IBS.

Dowiedz się więcej
Xifaxan w SIBO

Xifaxan w SIBO

SIBO z ang small intestinal bacterial overgrowth jest to problem przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim. W skrócie można powiedzieć, że mamy do czynienia ze zbyt dużą ilością bakterii zlokalizowanych w niewłaściwym dla nich miejscu.

Dowiedz się więcej
Kokos w diecie low FODMAP

Kokos w diecie low FODMAP

Dieta low FODMAP to model żywieniowy oparty na wprowadzeniu do jadłospisu wyłącznie produktów o niskiej zawartości fodmap. FODMAP to akronim pochodzący od nazw węglowodanów o dużym potencjale fermentacyjnym. Głównym założeniem diety jest redukcja uciążliwych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz POMOCY? Napisz do mnie!

Zawodowo działam na wielu płaszczyznach dlatego aby możliwie jak najszybciej się ze mną skontaktować wybierz interesujący Cię obszar mojej działalności. To pomoże usprawnić naszą komunikację