Sanprobi IBS – jakie wykazuje działanie?

Sanprobi IBS zawiera bakterie Lactobacillus plantarum 299v. Jedna kapsułka tego preparatu zawiera łącznie 10 miliardów CFU (jednostek tworzących kolonie). Jest to jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakteryjnych pod kątem zdrowia układu pokarmowego, który zapewnia prawidłową pracę jelit. Wykazuje on wiele udokumentowanych korzystnych właściwości, o których szerzej opowiem w poniższym wpisie. W przypadku stosowania Sanprobi IBS warto wiedzieć kilka istotnych rzeczy. Po pierwsze w jakich problemach może przynieść poprawę, po drugie jaki powinien być sposób dawkowania aby uzyskać zamierzony efekt i ostatecznie jak długo powinna trwać probiotykoterapia aby zauważyć pierwsze korzystne działanie probiotyku?

Działanie SANPROBI IBS- W jakich problemach zdrowotnych może pomóc?

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS)

Lactobacillus plantarum 299v był wielokrotnie badany pod kątem skuteczności w łagodzeniu objawów związanych z zespołem jelita nadwrażliwego. Badania wykazały, że jest on skuteczniejszy w stosunku do placebo w zakresie:

 • łagodzenia bólu brzucha
 • regulacji rytmu wypróżnień
 • zmniejszenia wzdęć

 Charakterystyka badania/ grupy badanej

W kontrolowanym, podwójnie ślepym, randomizowanym badaniu oceniono skuteczność L. plantarum 299v w leczeniu objawów IBS u 40 osób, stosując 20 miliardów żywych bakterii dziennie przez cztery tygodnie. W każdej grupie występowała mieszanka wzorców stolca IBS-C (postać zaparciowa)  IBS-D (postać biegunkowa)

Mierzone objawy to:

 • ból brzucha,
 • częstość i konsystencja stolca oraz
 • wzdęcia i ból brzucha[1]

Obserwacje:

Każdy pacjent, który zgłaszał dolegliwości bólowe w grupie otrzymującej L. plantarum 299v, odczuwał  wyraźne zmniejszenie bólu, przy czym 70% odnotowało tę zmianę w ciągu jednego tygodnia leczenia, a pozostałe 30% zgłosiło ustąpienie bólu w trzecim lub czwartym tygodniu badania

Kolejne badanie dostarczyło podobnych wniosków. W tym przypadku badani byli jedynie pacjenci z biegunkową postacią IBS(u)Badanie obejmujące 204 uczestników wykazało znaczną redukcję objawów po zastosowaniu L. plantarum 299v.

Uczestnicy otrzymywali placebo lub 10 miliardów żywych bakterii dziennie probiotyku przez cztery tygodnie.

Nastąpiło znaczące

 • zmniejszenie częstości bólu w grupie probiotycznej w porównaniu z placebo (51,9% vs. 13,6%)
 • zauważalne zmniejszenie częstotliwości i nasilenia wzdęć
 •  zmniejszenie uczucia niepełnego wypróżnienia w grupie probiotycznej, zmniejszenie bólu brzucha (45,2% vs. 23,3%) oraz zmniejszenie dziennej liczby stolców.[2]

Ostatnie badanie, które chciałabym w tym miejscu przytoczyć pokazuje skuteczność Lactobacillus plantarum w zmniejszaniu poziomu stresu jako głównego czynnika rozwoju, jak również nasilenia objawów w zespole jelita drażliwego.

Randomizowane, kontrolowane badanie z 2016 r., w którym wzięło udział 41 studentów w okresie egzaminacyjnym, przyjmowało L. plantarum 299v (10 miliardów żywych bakterii) lub placebo dziennie. Wyniki wykazały znaczne zmniejszenie wydzielania kortyzolu w ślinie do 10 dnia u osób otrzymujących probiotyk (p<0,005)[3]

Jak stosować preparat Sanprobi IBS w przebiegu zespołu jelita drażliwego?

 • Dawkowanie: 1 lub 2 kapsułki dziennie
 • Czas trwania: minimum 4 tygodnie

Poprawa wchłaniania żelaza

Coraz częściej mówi się o roli niektórych bakterii probiotycznych w kontekście wyrównywania niedoborów pokarmowych. Na szczególną uwagę zasługuje szczep L. plantarum 299v, który znajduje się w suplemencie diety SANPROBI IBS. Badania pokazują, że może on pozytywnie wpływać na wchłanianie żelaza w przewodzie pokarmowym. Dzieję się to za sprawą kilku poznanych mechanizmów:

 • kwas mlekowy zapobiega tworzeniu się mniej dostępnych biologicznie cząsteczek żelaza. Rozkłada kwas fitynowy w produktach spożywczych, który to hamuje wchłanianie żelaza z produktów zbożowych.
 • obecność kwasów organicznych opóźnia opróżnianie żołądka i eksponuje cząsteczki żelaza na wyściółkę żelaza przez dłuższy czas. Skutek- więcej żelaza ulegnie wchłanianiu

Charakterystyka badania/ grupy badanej

Potencjał ten został zilustrowany w badaniu z randomizacją z udziałem 24 zdrowych kobiet w wieku rozrodczym (średnio 25 lat) Kobiety, które spożywały kleik z dodatkiem L. plantarum 299v odznaczały się zwiększonym o 80% wchłanianiem żelaza w stosunku do kobiet spożywających kleiki bez dodatku probiotycznego szczepu[4]

Podjęto również próby oceny wpływu L. plantarum 299v na zmniejszenie ryzyka suplementacji żelazem w okresie ciąży. W badaniu wzięło udział 326 zdrowych ciężarnych kobiet bez anemii. Zostały podzielone na dwie grupy jedna otrzymywała szczep probiotyczny, druga placebo. Suplementacja trwała od 10-12 tygodnia ciąży do momentu jej rozwiązania.

Obserwacje:

W grupie przyjmującej L. plantarum 299v, spadki w surowicy poziomu ferrytyny, całkowitego poziomu żelaza w organizmie i hemoglobiny związane z ciążą były zmniejszone w porównaniu z grupą placebo[5]

Choroby zapalne jelit – Choroba Leśniowskiego-Crohna i Colitis ulcerosa

Pozytywny wpływ Lactobacillus plantarum 299v- główny składnik Sanprobi IBS- na przebieg chorób zapalnych jelit opiera się na kilku istotnych mechanizmach:

 • Wpływa na poprawę szczelności bariery jelitowej, poprzez zwiększenie połączeń ścisłych w nabłonku jelitowym.
 • Odpowiada za produkcję związków przeciwzapalnych w postaci interleukiny 10. Może wygaszać stan zapalny w błonie śluzowej jelita. Pozytywnie wpływa na układ odpornościowy jelit
 • Zwiększa poziom kwasów karboksylowych w próbach kału, zwłaszcza octanu i propionianu SCFA, których obecność ma dodatkową zaletę w postaci zwiększenia różnorodności mikroflory przewodu pokarmowego

Charakterystyka badania i grupy badanej

W badaniu pilotażowym zrekrutowano 39 pacjentów z aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o stopniu nasilenia od łagodnego do umiarkowanego. Wszyscy pacjenci otrzymywali sfermentowany napój owsiany zawierający LP299v dwa razy dziennie przez 6 miesięcy.

Pod koniec badania odkryto, że 24 z 39 spożywających napój probiotyczny zgłosiło o 50% zmniejszenie wyniku SSCAI (Simple Clinical Colitis Activity Index).

Na podstawie uzyskanych wyników zostało przeprowadzone kolejne badanie tym razem randomizowane z udziałem 74 pacjentów z Colitis Ulcerosa ponownie ze stopniem nasilenia od łagodnego do umiarkowanego. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grup. Jedna z nich otrzymywała sfermentowany napój owsiany zawierający Lp299v, a druga placebo w postaci napoju wysokokalorycznego z witaminami i białkiem. Po 8 tygodniach leczenia średnia redukcja (zdefiniowana na podstawie punktacji SSCAI) objawów choroby zapalnej jelita była wyższa w grupie probiotyków, a ponad 50% pacjentów wykazało poprawę [6]

Jak stosować Sanprobi IBS w łagodzeniu objawów chorób zapalnych jelit?
 • Dawka: 1 kapsułka Sanprobi IBS dziennie
 • Czas trwania: 8 tygodni

Osłona do antybiotyku

Wykazano, że Lactobacillus plantarum 299V posiada zdolności przylegania do błon śluzowych przewodu pokarmowego. Ta właściwości zapobiega kolonizacji bakterii chorobotwórczych w jelicie, co często może stanowić problem podczas przyjmowania antybiotyków. W skrócie można powiedzieć, że dobroczynne bakterie Lactobacillus zawarte w preparacie Sanprobi IBS rywalizują z bakteriami patogennymi wypierając je z jelita.

Zatem w przypadku antybiotykoterapii probiotyk Sanprobi IBS wykazuje skuteczność w zakresie łagodzenia biegunki wywołaną Clostridium difficile.

Charakterystyka badania i grupy badanej

W badaniu obejmującym 163 pacjentów zbadano wpływ szczepu Lactobacillus plantarum 299v podczas kuracji antybiotykowej jak również po jej zakończeniu.

Obserwacje i wnioski wynikające z badania

Ogólne ryzyko wystąpienia luźnych stolców i/lub nudności było znacznie zmniejszone wśród pacjentów otrzymujących napój probiotyczny w porównaniu do grupy placebo [7]

Wyniki badania jasno pokazują, że przyjmowanie Sanprobi IBS może mieć profilaktyczny wpływ na objawy żołądkowo- jelitowe podczas leczenia antybiotykami. Zapewnia odpowiednią florę jelitową, a co za tym idzie wspomaga prawidłową pracę przewodu pokarmowego.

Jak stosować preparat Sanprobi IBS jako osłonę podczas antybiotykoterapii?
 • Dawka- 1 kapsułka Sanprobi IBS dziennie
 • Czas trwania: Podczas całej kuracji antybiotykowej + tydzień po jej zakończeniu

Jak stosować Sanprobi IBS ?- Ogólne zalecenia

Preparat należy przyjmować z posiłkiem, najlepiej o temperaturze pokojowej.
W przypadku produktu Sanprobi IBS zachowujemy co najmniej 2 godzinny odstęp pomiędzy dawką antybiotyku a probiotyku.

Podsumowanie

Obecnie probiotykoetrapia zyskuje coraz większą popularność. Zanim zaczniemy przygodę z probiotykiem upewnijmy się jak konkretny szczep oddziałuje na nasz organizm. Dobór preparatu powinien być podyktowany tym co konkretnie chcemy osiągnąć np. zwiększyć odporność, zmniejszyć reakcje alergiczne, poprawić funkcjonowanie przewodu pokarmowego, przywrócić prawidłowy skład mikroflory jelitowej. Kiedy włączymy konkretny szczep bakteryjny kolejnym ważnym krokiem jest ustalenie sposobu dawkowania. Okazuje się bowiem, że szczepo-zależność to nie jedyna determinanta skuteczności probiotykoetrapii. Ilość bakterii oraz czas trwania podawania probiotyku ma wpływ na osiągnięcie pożądanego przez nas efektu. W przypadku stosowania suplementu Sanprobi IBS zazwyczaj jest to jedna kapsułka, która zawiera łącznie 1×109 CFU stosowana przez 4-8 tygodni. Dopiero po tym czasie możemy się spodziewać realnych efektów. Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki stosowanie preparatu należy skonsultować z lekarzem, dietetykiem lub farmaceutą.
Oceń wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Potrzebujesz POMOCY? Napisz do mnie!

Zawodowo działam na wielu płaszczyznach dlatego aby możliwie jak najszybciej się ze mną skontaktować wybierz interesujący Cię obszar mojej działalności. To pomoże usprawnić naszą komunikację