Leki prokinetyczne- kiedy i jak stosować?

Rozważania na temat leków prokinetycznych należałoby zacząć od tego czym one są i jakie działanie w naszym przewodzie pokarmowym spełniają. Leki prokinetyczne powszechnie nazywane prokinetykami są to leki, które regulują perystaltykę, czyli ruchliwość przewodu pokarmowego.