Morfologia krwi- interpretacja wyników 

Morfologia krwi obwodowej to podstawowe badanie diagnostyczne, z którego możemy uzyskać wiele informacji na temat stanu zdrowia naszego organizmu oraz licznych chorób krwi. Na podstawie wyników badania uzyskanych w morfologii,  wyznaczane są dalsze kierunki diagnostyki.