Jak uszczelnić jelito?

Zespół nieszczelnego jelita z angielskiego leaky gut syndrome to stan w którym dochodzi do rozluźnienia połączeń pomiędzy komórkami nabłonka jelita cienkiego.