Badanie zonuliny w kale- czy warto?

Zespół nieszczelnego jelita z ang. leaky gut syndrome to stan, w którym komórki nabłonka jelita cienkiego nie przylegają do siebie ściśle. W wyniku rozszczelnienia tych ścisłych połączeń między komórkami dochodzi do przenikania bakterii i i innych niepożądanych związków ze światła jelita do krwi.